مدال برنز بر گردن حسن رحیمی

مراسم اهدای مدال وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد ......

مراسم اهدای مدال وزن ۵۷ کیلوگرم کشتی آزاد

تگ ها


اخبار ویژه کشتی