مدال برنز کریمی قطعی شد

شناگر نابینای کشورمان موفق به کسب مدال برنز شد. محمدحسین کریمی جهان آبادی نیز توا ......

شناگر نابینای کشورمان موفق به کسب مدال برنز شد.

محمدحسین کریمی جهان آبادی نیز توا ...

شناگر نابینای کشورمان موفق به کسب مدال برنز شد

محمدحسین کریمی جهان آبادی نیز توانست برای ایران مدال کسب کند

او که در رشته شنا، ماده 50 متر کرال سینه کلاس S 12 شرکت داشت با رکورد 26 ثانیه و 24 صدم ثانیه به مدال برنز رسید.

رکورد ملی در این رشته 27 ثانیه و 09 صدم ثانیه بود که کریمی به میزان 85 صدم ثانیه ارتقا داد.

تگ ها


بازی‌های آسیایی 2018