مدال شو؛ پیشبینی بازی های مهم هفته با «سیاوش اکبرپور»

سیاوش اکبرپور ششمین میهمان مجموعه برنامه مدال شو با اجرای مهرداد میناوند بوده است ......

سیاوش اکبرپور ششمین میهمان مجموعه برنامه مدال شو با اجرای مهرداد میناوند بوده است. در این ویدیو ستاره سابق استقلال و کمک مربی فعلی سیاه جامگان دیدارهای مهم فوتبال ایران و اروپا را پیش بینی می کند. مدال شو، برنامه ای از اپلیکیشن مدال هر هفته یکشنبه عصر منتشر می شود. با مدال همراه باشید

 

تگ ها


مدال شو المپیک