مدال شو؛ پیش‌بینی بارسلونا -تاتنهام با حنیف، مهرداد و فتح الله زاده

با حنیف، مهرداد و فتح الله زاده در پیش بینی دیدار بارسلونا و تاتنهام همراه باشید ......

 با حنیف، مهرداد و فتح الله زاده در پیش بینی دیدار بارسلونا و تاتنهام همراه باشید.

تگ ها


مدال شو فوتبال