مدال‌شو؛ پیش‌بینی بازی پدیده - سپاهان با مهرداد میناوند و حنیف عمران زاده

در این قسمت از مدالشو مهرداد میناوند و حنیف عمران زاده سراغ بازیهای هفته چهاردهم لیگ برتر ایران رفته اند تادر مورد بازی حساس بین پدیده مشهد و سپاهان اصفهان و پیش بینی نتیجه این بازی صحبت کنند ......

در این قسمت از مدال‌شو مهرداد میناوند و حنیف عمران زاده سراغ بازی‌های هفته چهاردهم لیگ برتر ایران رفته اند تا در مورد بازی حساس بین پدیده مشهد و سپاهان اصفهان و پیش بینی نتیجه این بازی صحبت کنند. شما را به تماشای این قسمت از مدال‌شو دعوت می‌نماییم.