مدال شو (29) خاطرات قهرمانی استقلال در آسیا با خانواده پورحیدری

همسر و فرزند زنده یاد منصور پورحیدری، بزرگمرد تاریخ استقلال میهمان قسمت 29 مجموعه مدال شو بوده اند ......

همسر و فرزند زنده یاد منصور پورحیدری، بزرگمرد تاریخ استقلال میهمان قسمت 29 مجموعه مدال شو بوده اند. حرف ها و خاطرات شنیدنی انها را با هم ببینیم.