مدال شو (31)؛ پیش‌بینی بازی‌های روز دوم مرحله گروهی جام ملت‌های آسیا

جام ملت های آسیا و بازهم مسابقات پیش بینی، این بار همراه با مهدی پاشازاده، میهمان قسمت جدید مدال شو....

مهدی پاشازاده میهمان قسمت جدید مدال شو بود. او همراه با مجریان برنامه اقدام به پیش بینی بازی های روز دوم مرحله گروهی جام ملت ها کرد. ویدئویی مشاهده کنید از پیش بینی های مهرداد میناوند، حنیف عمران زاده و مهدی پاشازاده!

همچنین بسته های جدید پیش بینی مدال معرفی شد. بسته مورد نظر خودتان را انتخاب کنید و برنده جوایز ارزنده مدال شوید!