مدال های المپیک ریو، نمادِ پیروزی و همچنین شهرِ ریو

آیا می دانید این مدال های زیبایی که به برندگان رقابت های المپیک ریو 2016 داده می شود در کجا و توسط چه کسی ساخته می شود؟ در این کلیپ می توانید همه ی اطلاعاتِ مربطبه ساخت این مدال ها را ببینید ......

آیا می دانید این مدال های زیبایی که به برندگان رقابت های المپیک ریو 2016 داده می شود در کجا و توسط چه کسی ساخته می شود؟ در این کلیپ می توانید همه ی اطلاعاتِ مربط به ساخت این مدال ها را ببینید. یک مصاحبه ی کوتاه هم با خالق و طراح مدال ها صورت گرفته است. 

تگ ها


اخبار روز المپیک