مدعیان مسابقات «هارد اِندورُ» 2017

دور جدید مسابقات ترکیبی هارد اندور به زودی آغاز می شود. در این ویدیو می توانید با چهره های مطرح حا ......

دور جدید مسابقات ترکیبی «هارد اندور» به زودی آغاز می شود. در این ویدیو می توانید با چهره های مطرح حاضر در این مسابقات و دستاوردهای شان آشنا شوید.