مدیرعامل باشگاه تراکتور استعفا کرد/ آذرنیا سرپرست شد

مدیرعامل باشگاه تراکتور از سمت خود استعفا کرد و سرپرست جدید این باشگاه منصوب شد....

به گزارش خبرگزاری مهر و با اعلام باشگاه تراکتور محمد علیپور از مدیرعاملی این باشگاه استعفا کرد.

باشگاه تراکتور جزئیاتی از دلیل استعفای علیپور که کمتر از دو ماه مدیرعامل تراکتور بود منتشر نکرده است.

بر همین اساس، حسن آذرنیا با حفظ سمت به عنوان سرپرست مدیرعاملی باشگاه تراکتور منصوب شد.

تگ ها


باشگاه تراکتور تبریز محمد علیپور حسن آذرنیا