مدیرعامل تراکتور: شاید جای ده درصد،هزار درصد بیایند!

مدیرعامل تراکتور گفت: "من در حال تهیه نامه ای هستم تا اجازه استفاده از ده درصد ظرفیت ورزشگاه را به هوادارانمان بدهند....

محمد علیپور، مدیرعامل تراکتور در پاسخ به این سوال که باشگاه تراکتور چه برنامه ای برای حضور هواداران در ورزشگاه دارد، گفت: "من در حال تهیه نامه ای هستم که سازمان لیگ اجازه استفاده از ده درصد ظرفیت ورزشگاه را به هوادارانمان بدهد. البته با ترس و لرز این را می گویم."


وی ادامه داد : "ترس من این است که با درخواست ما موافقت شده و ده درصد به ورزشگاه بیایند. من نگرانی ام این است که به جای درصد، هزار درصد بیایند پشت در و به هر نحوی که شده برای ورود تلاش کنند و بازی مان ناتمام بماند و یک سه بر صفر در آغاز فصل  دشت کنیم و برویم این ور و آنور جوابگو باشیم و آقای وزیر بهداشت من را بخواهد."

سرمربی تراکتور خاطرنشان کرد:"این یک عزم ملی می خواهد. طرح ما این است که بر اساس کد ملی کار کنیم. مثلا کد ملی که بازی با نفت مسجد سلیمان را آمد و دید، در بازی بعدی حق حضور نداشته باشد و یک سری دیگر به جای او در ورزشگاه حاضر شوند."

علیپور تاکید کرد:"بخش نگران کننده این است که آیا کسی تضمین می کند که به جای ده هزار نفر، نود هزار نفر نیاید؟ البته با وجود همه این ها به دنبال این کار هستیم.

تگ ها


تراکتور محمد علیپور