مدیریت کامل کورس‌ های سوارکاری گلستان به استان واگذار شد

با تفاهم نامه جدیدی که به تازگی بین فدراسیون سوارکاری و اداره کل ورزش و جوانان گلستان منعقد شد، مدیریت کامل کورس های گلستان به استان واگذار شد ......

با تفاهم‌ نامه‌ جدیدی که به تازگی بین فدراسیون سوارکاری و اداره کل ورزش و جوانان گلستان منعقد شد، مدیریت کامل کورس‌ های گلستان به استان واگذار شد.

تفاهم نامه ای به منظور برگزاری مسابقات سوارکاری ادامه سال 96 و سال 97 استان گلستان بین فدراسیون سوارکاری و اداره کل ورزش و جوانان استان گلستان منعقد شد.
بر اساس این تفاهم نامه، مسابقات سوارکاری استان گلستان به نمایندگی از سوی فدراسیون، توسط هیات سوارکاری استان گلستان برگزار خواهد شد. فدراسیون سوارکاری بر اساس اساسنامه فدراسیون های ورزشی بر این مسابقات نظارت خواهد کرد.
همچنین مقرر شد، کلیه درآمدهای حاصل از برگزاری مسابقات کورس به حساب هیات سوارکاری استان گلستان واریز شود. سود حاصل از برگزاری مسابقات کورس به حساب هیات سوارکاری شهرستان مربوطه واریز شود و زیان احتمالی نیز بر عهده هیات شهرستان مربوطه باشد.
یکی دیگر از بندهای این تفاهم نامه در خصوص هزینه ها بود که بر این اساس مقرر شد، تمامی هزینه های برگزاری مسابقات اعم از دوپینگ، عوامل نیروی انتظامی و اجرایی و غیره به صورت مستقیم توسط هیات سوارکاری استان پرداخت شود.

تگ ها


اخبار روز المپیک