مدیر تیم ملی در جام جهانی کیست؟

بعد از رفتن افشین پیروانی هنوز مدیر اجرایی تیم ملی معرفی نشده است و مشخص نیست چه کسی به عنوان مدیر روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست ......

بعد از رفتن افشین پیروانی هنوز مدیر اجرایی تیم ملی معرفی نشده است و مشخص نیست چه کسی به عنوان مدیر روی نیمکت تیم ملی خواهد نشست.
 خبرهای رسیده حکایت از این دارد که این صندلی در جام جهانی به دبیر کل فدراسیون فوتبال خواهد رسید. پیش تر شاهد این بودیم نبی – دبیر کل فدراسیون فوتبال هم به عنوان مدیر روی نیمکت تیم ملی نشسته بود.

تگ ها


اخبار روز ایران فوتبال