!مدیر دو تابعیتی باید از پرسپولیس برود

به گزارش مدال به نقل از خبرورزشی، منابع نزدیك به باشگاه پرسپولیس تأكید می كنند یكی از مدیران این تیم به خاطر موانع قانونی دیگر نمی تواند سرخپوشان را همراهی كند ......

به گزارش مدال به نقل از خبرورزشی، منابع نزدیك به باشگاه پرسپولیس تأكید می كنند یكی از مدیران این تیم به خاطر موانع قانونی دیگر نمی تواند سرخپوشان را همراهی كند.

این فرد حدود دو ماه است كه در جلسات هیأت مدیره نیز شركت نمی كند و با اینكه خودش نیز برای جدایی از باشگاه راضی شده اما هنوز از سوی مقامات مسئول در این رابطه حكمی به باشگاه پرسپولیس مبنی بر قطع همكاری با این مدیر ارائه نشده است. گفته می شود مانع قانونی ادامه فعالیت این فرد در هیأت مدیره پرسپولیس، بحث قطع همكاری شركت ها، ارگان ها، سازمان ها و سندیكاهای دولتی و نیمه دولتی با مدیران دوتابعیتی است و از آنجا كه این فرد، تابعیت یك كشور دیگر را دارد، فعالیتش در باشگاه پرسپولیس به صورت كامل باید قطع شود

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال