مذاکره بی نتیجه همسر پورحیدری با مدیران استقلال

خانواده مرحوم پورحیدری همچنان طلب منصورخان را از این باشگاه دریافت نکرده اند و هر روز وعده امروز و فردا می شنوند!...

خانواده مرحوم پورحیدری همچنان طلب منصورخان را از این باشگاه دریافت نکرده اند و هر روز وعده امروز و فردا می شنوند!

به گزارش خبرنگار مدال، با وجود آن که مدیرعامل استقلال طی سال های گذشته چندین بار تغییر کرده است، اما عایدی خانواده پورحیدری از این موضوع فقط وعده هایی بوده است که باشگاه استقلال به دکتر فریده شجاعی داده اند و تا به امروز هیچ اقدامی از سوی باشگاه استقلال برای پرداخت این طلب ها به خانواده پورحیدری صورت نگرفته است.
دکتر فریده شجاعی، همسر مرحوم پورحیدری باردیگر روز شنبه برای پیگیری این موضوع به باشگاه استقلال مراجعه کرد تا ملاقاتی با مدیرعامل آبی ها داشته باشد اما به او اعلام شد که فتحی در باشگاه نیست و باید با مباشری، معاون باشگاه نشست خود را برگزار کند. گویا هادی مباشری طبق معمول همه سال های گذشته به دکتر شجاعی گفته است که موضوع طلب منصورخان را پیگیری خواهد کرد!
همین موضوع عصبانیت همسر پورحیدری را به همراه داشت چرا که دکتر شجاعی باز هم مجبور شد دست خالی باشگاه استقلال را ترک کند.

 

بیشتر بخوانید:

گزارش تمرین استقلال/تمرین آبی ها با یک لشگر غایب!