مراحل ساخت استادیوم کم نظیر تگزاس

در تگزاس آمریکا، یک استادیوم بی نظیر احداث شده که سیستم بسته و باز شدن سقف آن بسیار جالب و کم نظیر است ......

در تگزاس آمریکا، یک استادیوم بی نظیر احداث شده که سیستم بسته و باز شدن سقف آن بسیار جالب و کم نظیر است. هر کدام از قوس های بالای این سازه، وزنی بیش از 3000 تن دارند که درهای متحرک بر روی آن ها سوارمی شود.

ساخت این سازه ی عظیم در سال 2007 آغاز شد. همراه با ما مراحل ساخت این استادیوم را تماشا کنید.

تگ ها


فوتبال