مراسم آغاز دیدار استقلال و العین/ ویدیو

مراسم آغاز دیدار استقلال و العین برگزار شد....

بخشی از این مراسم را تماشا می کنید.