مراسم آغاز دیدار پرسپولیس و پاختاکور/ ویدیو

مراسم آغاز دیدار پرسپولیس و پاختاکور برگزار شد....

بخشی از مراسم آغاز دیدار پرسپولیس و پاختاکور را تماشا می کنید.