مراسم خداحافظی با استانکو پنجشنبه برگزار می شود

مراسم خداحافظی با مربی فقید اسبق باشگاه های پرسپولیس، داماش و سپاهان پنجشنبه برگزار می شود ......
مراسم خداحافظی با مربی فقید اسبق باشگاه های پرسپولیس، داماش و سپاهان پنجشنبه برگزار می شود ...

مراسم خداحافظی با مربی فقید اسبق باشگاه های پرسپولیس، داماش و سپاهان پنجشنبه برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مدال، برنامه خداحافظی با استانکو پنجشنبه در سالن سینما باشگاه هایدوک برگزار خواهد شد. گفتنی است مراسم خاکسپاری این مربی فقید جمعه انجام خواهد شد.