مراسم فتوشوت از عثمان دمبله

مراسم فتوشوت عثمان دمبله، گران ترین خرید تاریخ باشگاه بارسلونا در این تیم را تماشا می کنیم ......

 مراسم فتوشوت عثمان دمبله، گران ترین خرید تاریخ باشگاه بارسلونا در  این تیم را تماشا می کنیم.

تگ ها


عثمان دمبله بارسلونا لالیگا فوتبال