مراسم قرعه کشی سوال روز سری 102

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 102 در اپلیکیشن مدال برگزار شد...

دوستان همراه مدالی، مراسم قرعه کشی سوال روز سری 102 روز چهارشنبه ساعت 7 بعد از ظهر به صورت در اپلیکیشن مدال برگزار شد. شما عزیزان می توانید بازپخش آن را در این ویدیو مشاهده کنید.