مراسم قرعه کشی سوال روز سری 94

مراسم قرعه کشی سوال روز مدال سری 94 در اپلیکیشن مدال برگزار شد...

دوستان مدالی عزیز مراسم قرعه کشی سوال روز سری 94 عصر روز چهارشنبه ساعت 19 به صورت زنده در اپلیکیشن مدال برگزار شد و دو برنده مشخص شدند. شما می توانید بازپخش آن را در این ویدیو مشاهده کنید.