مراسم قرعه کشی سوال روز سری 99

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 99 در اپلیکیشن مدال برگزار شد...

مدالی های عزیز، مراسم قرعه کشی سوال روز سری 99 روز چهارشنبه 22 اسفند ماه در اپلیکیشن مدال به صورت زنده برگزار شد و دو برنده مشخص شدند. شما دوستان می توانید در این ویدئو بازپخش آن را مشاهده کنید.