مراسم قرعه کشی سوال روز 88

مراسم قرعه کشی سوال روز مدال سری 88 در اپلیکیشن مدال برگزار شد...

مدالی های عزیز، مراسم قرعه کشی سوال روز سری 88 به صورت زنده در اپلیکیشن مدال برگزار شد. شما عزیزان می توانید در این ویدئو بازپخش آن را تماشا کنید.