مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 100

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 100 دوشنبه 27 اسفند ماه 97 برگزار شد...

دوستان مدالی عزیز، مراسم قرعه کشی آخرین مسابقه سوال روز در سال 97، دوشنبه 27 اسفند 97 در اپلیکیشن مدال به صورت زنده برگزار شد. شما عزیزان می توانید بازپخش آن را تماشا کنید.