مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 79

مراسم قرعه کشی سوال روز سری 79 در اپلیکیشن مدال برگزار شد...

دوستان مدالی در این ویدیو می توانید مراسم قرعه کشی سوال روز مدال سری 79 را تماشا کنید که به صورت زنده از اپلیکیشن مدال برگزار شد.