مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 87

مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 87 در اپلیکیشن مدال برگزار شد...

مدالی های عزیز، مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز، سری 87، به صورت در اپلیکیشن مدال برگزار شد. شما عزیزان می توانید در این ویدیو بازپخش آن را مشاهده کنید.