مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 91

مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 91 در اپلیکیشن مدال برگزار شد...

دوستان مدالی عزیز، مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 91 به صورت زنده در اپلیکیشن مدال برگزار شد. شما عزیزان می توانید بازپخش آن را در این ویدیو مشاهده کنید.