مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 92

پخش مراسم قرعه کشی سوال روز مدال سری 92 در اپلیکیشن مدال...

مدالی های عزیز مراسم قرعه کشی مسابقه سوال روز سری 92 به صورت زنده در اپلیکیشن مدال برگزار و سه برنده مدالی مشخص شد. و شما عزیزان می توانید بازپخش آن را در این ویدیو تماشا کنید.