مراسم معارفه لنگلت در بارسا

منتخبی از اولین لحظات حضور لنگلت بازیکن جدید بارسا در نیوکمپ و جلسه معارفه او را در این ویدیو ببینید ......

منتخبی از اولین لحظات حضور لنگلت بازیکن جدید بارسا در نیوکمپ و جلسه معارفه او را در این ویدیو ببینید.

تگ ها


کلمنت لنگلت بارسلونا لالیگا فوتبال