مربی آلمانی به رکورد 100 پیروزی به همراهی تیم ملی این کشور رسید.

یواخیم لو، سرمربی تیم ملی آلمان ازپیروزیتیمش مقابل کامرون و رسیدن به رکورد 100 پیروزی با تیم ملی آلمان خوشحال بوده و از کسانی که در این راه به او کمک کردند، تشکر کرد ......

یواخیم لو، سرمربی تیم ملی آلمان ازپیروزیتیمش مقابل کامرون و رسیدن به رکورد 100 پیروزی با تیم ملی آلمان خوشحال بوده و از کسانی که در این راه به او کمک کردند، تشکر کرد ...

یواخیم لو، سرمربی تیم ملی آلمان از پیروزی تیمش مقابل کامرون و رسیدن به رکورد 100 پیروزی با تیم ملی آلمان خوشحال بوده و از کسانی که در این راه به او کمک کردند، تشکر کرد.

به نقل از ESPN، وی ابتدا این گونه صحبت هایش را آغاز کرد:

از رسیدن به رکورد 100 پیروزی در آلمان خوشحالم. باید کلاهم را به احترام همکارانی که بسیار به من نزدیک و از ابتدا کنارم بودند، بردارم. همه این افراد در شرایط های سخت حامی من بوده و احترام گذاشتند و بنابراین از آن ها بسیار تشکر می کنم.

وی تصریح کرد:

همچنین باید از بازیکنان سابق تیم ملی تشکر کنم که تعهد، شور و هیجان و نگرش شان باعث شد تا ما پیروزی های زیادی کسب کرده و موفقیت های بزرگ به دست آوریم. لحظاتی بود که ناامید شدیم و سرهایمان پایین بود مانند اینکه به نیمه نهایی جام جهانی رفتیم و به فینال نرفتیم اما قهرمانی در برزیل برجسته و مهم بود. واقعا از این رکورد خوشحالم ولی باید از بازیکنان و کسانی که با من همراه شدند، تشکر ویژه ای کنم.