مربی بعدی انگلستان کیست؟!

سم آلاردایس تنها پس از یکبار نشستن بر روی نیمکت تیم ملی انگلستان، با جنجال و حاشیه های زیادی برکنار شد ......

سم آلاردایس تنها پس از یکبار نشستن بر روی نیمکت تیم ملی انگلستان، با جنجال و حاشیه های زیادی برکنار شد.

مسئولان فوتبال انگلیس در این مقطع حساس به دنبال جایگزین او میباشند که گزینه هایی را از پیش انتخاب کردند که آرسن ونگر و رانیری جزو این گزینه های هستند. 

تگ ها


فوتبال