مربی ماشین سازی: تغییر زمان بازی سیستم ما را بهم زد/ ویدیو

یوسف بخشیزاده پس از تساوی یک بر یک مقابل نفت مسجد سلیمان در نشست خبری حاضر شد ......

 یوسف بخشی‌زاده پس از تساوی یک بر یک مقابل نفت مسجد سلیمان در نشست خبری حاضر شد.