مربی 2/2 میلیاردی دستیار مربی 500 میلیونی

یعنی مربی 2/2 میلیاردی باید دستیار درخشانی می شد که نهایتاً قراردادش 500، 600 میلیون تومان است! حالا کاری به مکانیزم حضور همیشگی درخشان در نفت و بازیکنانی که او جذب کرده نداریم اما انصافاً مدیری که با علی کریمی قرارداد 2/2 میلیاردی می بندد و بعد می گوید او بیاید دستیار درخشان شود ما را چی فرض می کند؟ یعنی شرایط طوری است که چون حرف زدن برخلاف همه چیز دیگر مالیات ندارد یک عده باید هرچه دوست دارند بگویند؟! الان شما یک سیخ چلوکباب کوبیده 6 هزار تومانی که بخری باید نصف قیمتش مالیات بر ارزش افزوده هم بپردازی آن وقت چطور می شود یک عده هر وقت دلشان بخواهد حرف های آنچنانی می زنند و کسی هم جلودارشان نیست؟ همین نفت اگر فدراسیون ما اقتدار داشت (که نداشت) اصلاً امسال نباید در لیگ شرکت می کرد اما از آنجایی که در فوتبال ما قانون تلفن حکم می کند نفتی ها با وجود خروارها بدهی آمدند و حالا این بساط راه افتاده که در حد پرسپولیس و استقلال حاشیه و بدهی دارند و تکلیف طلبکاران هم مشخص نیست ......

  یعنی مربی 2/2 میلیاردی باید دستیار درخشانی می شد که نهایتاً قراردادش 500، 600 میلیون تومان است! حالا کاری به مکانیزم حضور همیشگی درخشان در نفت و بازیکنانی که او جذب کرده نداریم اما انصافاً مدیری که با علی کریمی قرارداد 2/2 میلیاردی می بندد و بعد می گوید او بیاید دستیار درخشان شود ما را چی فرض می کند؟ یعنی شرایط طوری است که چون حرف زدن برخلاف همه چیز دیگر مالیات ندارد یک عده باید هرچه دوست دارند بگویند؟! الان شما یک سیخ چلوکباب کوبیده 6 هزار تومانی که بخری باید نصف قیمتش مالیات بر ارزش افزوده هم بپردازی آن وقت چطور می شود یک عده هر وقت دلشان بخواهد حرف های آنچنانی می زنند و کسی هم جلودارشان نیست؟

همین نفت اگر فدراسیون ما اقتدار داشت (که نداشت) اصلاً امسال نباید در لیگ شرکت می کرد اما از آنجایی که در فوتبال ما «قانون تلفن» حکم می کند نفتی ها با وجود خروارها بدهی آمدند و حالا این بساط راه افتاده که در حد پرسپولیس و استقلال حاشیه و بدهی دارند و تکلیف طلبکاران هم مشخص نیست. کار به جایی کشیده که خود حمید درخشان می گوید بهتر است نفت در آسیا شرکت نکند اما سؤال اصلی این است که با کدام پشتوانه مالی ۲ بار با علی کریمی و ۳ بار با حمید درخشان قرارداد بستند و وقتی به خلق ا... بدهکارند چطور با علی کریمی قرارداد 2/2 میلیاردی بستند که حالا نمی توانند یک پنجم پولش را بدهند؟!

فرهاد اشراقی

تگ ها


اخبار روز لیگ برتر خلیج فارس فوتبال