مردم بدون عادل ۹۰ را نمی خواهند

اهالی فوتبال به شدت با تغییر مجری برنامه ۹۰ مخالف هستند...

اهالی فوتبال به شدت با تغییر مجری برنامه ۹۰ مخالف هستند

به گزارش مدال،مردم فوتبالدوست ایران در فضای مجازی و نظرسنجی های مختلف رسمی و غیر رسمی مخالفت خود را با تغییر مجری برنامه ۹۰ اعلام کرده اند.آخرین نظرسنجی نیز که در این رابطه برگزار شد به نظرسنجی پایگاه اطلاع‌رسانی نمایندگی قوه مجریه در شورای نظارت مربوط بود که در مجموع ۲۰۲ هزار و ۱۹۴ رای به ثبت رسید. ۱۸۸ هزار و ۹۰۷ رای معادل ۹۳ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی با تغییر مجری نود مخالفت کردند. ۱۳ هزار و ۲۹۴ نفر معادل ۷ درصد پاسخگویان موافقت خود را با تغییر مجری برنامه نود اعلام کردند.

حال با توجه به این اتفاقات اخیر باید دید درنهایت به رغم تمام مخالفت هایی که در این خصوص صورت گرفته مدیران شبکه سوم سیما چه تصمیمی در مورد عادل و برنامه 90 خواهند گرفت.به هر روی با توجه به ویدئوی کوتاهی که شب گذشته درمورد جمع آوری دکور این برنامه در فضای مجازی دست به دست می چرخید،بسیار بعید است به این زودی ها شاهد حضور دوباره عادل و یازانش در برنامه ۹۰ باشیم.