مرد اقتصادی استقلال، نماینده فنی هیات مدیره شد!

در پایان جلسه امروز هیات مدیره استقلال برای هر یک از اعضا، حوزه کاری مشخصی در باشگاه برگزیده شده است....

به گزارش "ورزش سه" در کنار معارفه حمیدرضا آصفی به عنوان عضو جدید هیات مدیره استقلال و همچنین اجماع نظرات اعضای هیات‌مدیره آبی‌ها برای انتخاب احمد مددی به عنوان مدیرعامل جدید، جلسه امروز هیات مدیره استقلال مصوبات دیگری را هم داشت است که در واقع بر اساس مصوبات امروز، هر کدام از اعضا، حیطه وظایف خود را شناخته‌اند؛ اتفاق جالبی که در میان مصوبات دیروز به چشم می‌خورد، انتخاب عضو اقتصادی هیات مدیره آبی‌ها به عنوان نماینده فنی هیات مدیره است!

طبق مصوبه  اعضای هیات مدیره استقلال، مهدی عبدیان که در امور نقل و انتقالات این تیم نیز در بازار تابستانه حضوری فعال داشت، به عنوان نماینده فنی، ورزشی و پزشکی هیات مدیره و مسئول بررسی سیاست‌های ورزشی باشگاه انتخاب شده است؛ همچنین دیگر مسئولیتی که به عبدیان محول شده، انجام کلیه امور اجرایی، ورزشی و نقل و انتقالات زیر نظر اوست که در واقع با این مصوبه، اختیار تام را از مددی به عنوان مدیرعامل گرفته شده است تا عبدیان نیز بخش مهمی از امورات مدیریتی باشگاه استقلال را انجام دهد.

تگ ها


استقلال تهران