مرد سال فوتسال آسیا متاهل شد!

مرد سال فوتسال آسیا با انتشار پستی ازدواج خود را اعلام کرد....

مرد سال فوتسال آسیا با انتشار پستی ازدواج خود را اعلام کرد.

به گزارش مدال، علی حسن زاده مرد سال فوتسال آسیا و ستاره فوتسال ایران با انتشار پستی در صفحه شخصی خودش، از ازدواج و متاهل شدن خود خبر داد.