مرد طلایی وزنه برداری ایران در راه سفارت آمریکا

مرد طلایی وزنه برداری ایران که با مشکل روادید برای سفر به آمریکا رو به رو شده بود برای چک مجدد به دبی خواهد رفت ......

مرد طلایی وزنه برداری ایران که با مشکل روادید برای سفر به آمریکا رو به رو شده بود برای چک مجدد به دبی خواهد رفت.

هفته گذشته سفارت آمریکا در دبی که ایراداتی را بر کیانوش رستمی مبنی بر صدور ویزا گرفته بود حالا برای مصاحبه و چک مجدد از او خواسته است تا به این محل مراجعه کند.

سفارت آمریکا در دبی نواقص پرونده رستمی را کمبود مدارکی که اثبات کند او در آمریکا ماندنی نخواهد شد عنوان کرده است. با این حال فدارسیون وزنه برداری با هماهنگی قراری در روز چهارشنبه یا پنج شنبه رستمی را به دبی خواهد فرستاد تا این مشکل برطرف شود.

 

تگ ها


اخبار روز وزنه برداری قهرمانی جهان وزنه‌برداری