مروری برنتایج مسابقات مقدماتی جام جهانی در اروپا (95/8/19)

مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا شب گذشته با پیروزی اسپانیا و ایتالیا و توقف ولز همراه بود ......

مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا شب گذشته با پیروزی اسپانیا و ایتالیا و توقف ولز همراه بود.

گزارشی در این باره را همراه با گل های بازی ها ببینید. 

تگ ها


فوتبال