مروری بر سه قهرمانی تیم زنان لیون در اروپا

تیم زنان لیون که از قوی ترین تیم های اروپا محسوب می شود در سال های 2011، 2012 ......

تیم زنان لیون که از قوی ترین تیم های اروپا محسوب می شود در سال های 2011، 2012 . 2016 قهرمان جام باشگاه های اروپا شده است. مروری بر سه گانه تیم زنان لیون در اروپا داشته باشیم. 

تگ ها


فوتبال