مروری بر عملکرد سامان قدوس در دیدار آمینز – سن‌آتین

در این ویدیو مروری دارینم بر عملکرد و بازی بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان، سامان قدوس در بازی تیمش آمینز برابر سنآتین ......

در این ویدیو مروری دارینم بر عملکرد و بازی بازیکن تیم ملی فوتبال کشورمان، سامان قدوس در بازی تیمش آمینز برابر سن‌آتین.

تگ ها


آمیان لوشامپیونه فرانسه فوتبال