مروری بر عناوین اصلی مطبوعات ورزشی اروپا 07-05-96

در حالی که تیم های مطرح فوتبال جهان در تورهای تمرینی به سر می برند بازار انتقال بازیکنان همچنان داغ است و هر روز پرونده ای تازه نگاه ها را به خود جلب می کند ......

در حالی که تیم های مطرح فوتبال جهان در تورهای تمرینی به سر می برند بازار انتقال بازیکنان همچنان داغ است و هر روز پرونده ای تازه نگاه ها را به خود جلب می کند. 

تگ ها


فوتبال