مروری بر عناوین اصلی مطبوعات ورزشی اروپا 96-3-29

در میان مهمترین عناوین ورزشی امروز پرونده ی رونالدو همچنان در صدر است و دیگر عناوین مهم مربوط می شوند به مارکو وراتی و جداییش از پی ......

در میان مهمترین عناوین ورزشی امروز پرونده ی رونالدو همچنان در صدر است و دیگر عناوین مهم مربوط می شوند به «مارکو وراتی» و جداییش از پی.اس.جی.. 

تگ ها


فوتبال