مروری بر عناوین اصلی مطبوعات ورزشی اسپانیا 07-09-96

حواشی گل پذیرفته نشده بارسا در بازی با والنسیا و بازگشت گرت بیل به ترکیب رئال در صدر عناوین اصلی مطبوعات ورزشی اسپانیا قرار دارند ......

حواشی گل پذیرفته نشده بارسا در بازی با والنسیا و بازگشت «گرت بیل» به ترکیب رئال در صدر عناوین اصلی مطبوعات ورزشی اسپانیا قرار دارند.

تگ ها


فوتبال