مروری بر عناوین اصلی مطبوعات ورزشی در اروپا 96-3-16

مروری بر عناوین اصلی نشریات ورزشی در اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در روز شانزدهم خرداد 1396 ......

مروری بر عناوین اصلی نشریات ورزشی در اسپانیا، انگلیس و ایتالیا در روز شانزدهم خرداد 1396. تیتر بیشتر رسانه ها به شایعات نقل و انتقالات در فوتبال اروپا اختصاص داشته است.

تگ ها


فوتبال