مروری بر عناوین مطبوعات ورزشی اروپا (23-2-96)

مروری بر عناوین نشریات مطرح اروپا در روزی که قهرمانی چلسی در اولین فصل آنتونیو کونته در لیگ برتر تیتر اول اکثر روزنامه ها بود ......

مروری بر عناوین نشریات مطرح اروپا در روزی که قهرمانی چلسی در اولین فصل آنتونیو کونته در لیگ برتر تیتر اول اکثر روزنامه ها بود.

تگ ها


فوتبال