مروری بر مرحله گروهی جام کنفدراسیون ها

مرحله گروهی از رقابت های جام کنفدراسون ها به پایان رسید. از گروه آ تیم های پرتغال و مکزیک با 7 امتیا ......

 مرحله گروهی از رقابت های جام کنفدراسون ها به پایان رسید. از گروه آ تیم های پرتغال و مکزیک با 7 امتیاز و با تفاضل گل به ترتیب تیم اول و دوم شدند و به مرحله بعد صعود کردند. از این گروه تیم روسیه میزبان این رقابت ها حذف شد. از گره بی آلمان با 7 امتیاز و شیلی با 5 امتیاز راهی مرحله بعد شدند.