مروری بر نتایج روز ششم «اوپن استرالیا» 2017

در مهمترین بازی های دور چهارم مسابقات اوپن استرالیا، راجر فدرر به مصاف نیشیکوری میرود و رافائل نادال با نفر ششم جهان یعنی گائل مونفیلز رقابت خواهد کرد ......

در مهمترین بازی های دور چهارم مسابقات اوپن استرالیا، راجر فدرر به مصاف نیشیکوری میرود و رافائل نادال با نفر ششم جهان یعنی گائل مونفیلز رقابت خواهد کرد. جوکوویچ هم در عین ناباواری در دور دوم از گردونه این رقابت ها حذف شد.

تگ ها


المپیک