مروری بر نتایج شب پنجم «اوپن استرالیا» 2017

راجر فدرر با پیروزی مقابل توماس بردیچ به دور بعدی صعود کرد و نیشیکوری ژاپنی نفر پنجم جهان با پیروزی مقابل لاچکو حریف فدرر در دور چهارم این مسابقات شد ......

راجر فدرر با پیروزی مقابل توماس بردیچ به دور بعدی صعود کرد و نیشیکوری ژاپنی نفر پنجم جهان با پیروزی مقابل لاچکو حریف فدرر در دور چهارم این مسابقات شد.

تگ ها


تنیس