مرور خاطرات / درخشش « فرانچسکو توتی » در دیدار با میلان

11 سال پیش در چنین روزی آاس رم موفق شد با درخششاسطوره اش؛فرانچسکو توتی، میلان را در خانه اششکست دهد ......

11 سال پیش در چنین روزی آاس رم موفق شد با درخشش اسطوره اش؛ فرانچسکو توتی، میلان را در خانه اش شکست دهد. تیم رم با نتیجه 2-1 حریف خود را شکست داد که هر دو گل رم را توتی به ثمر رساند.

تگ ها


رم فوتبال